Terug naar Safety Terug naar Safety

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

BHV Management
Er   is   geen   wet   die   voorschrijft   hoeveel   BHV’ers   op   locatie   dienen   te   zijn.   Veel   hangt   af   van   de   omvang,   de ligging en het risico met betrekking tot de bedrijfsvoering waarbinnen de organisatie opereert. TransQuest   zorgt   voor   real-time   inzicht   van   de   BHV’ers   op   locatie.   Door   techniek   doordacht   en   op   strategische plaatsen   in   te   zetten,   is   in   één      oogopslag   te   zien   of   er   voldoende   BHV’ers   aanwezig   zijn.   Daarnaast   kan   ook,   al dan   niet   grafisch,   weergegeven   worden   waar   deze   BHV’ers   zich   bevinden   en   zo   nog   adequater   bij   calamiteiten kunnen worden ingezet.

Bijlagen Ins & Outs

De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
www.transquest.eu Terug naar Safety Terug naar Safety
BHV Management
Er   is   geen   wet   die   voorschrijft   hoeveel   BHV-ers   op   locatie   dienen   te zijn.   Veel   hangt   af   van   de   omvang,   de   ligging   en   het   risico   met betrekking     tot     de     bedrijfsvoering     waarbinnen     de     organisatie opereert. TransQuest   zorgt   voor   real-time   inzicht   van   de   BHV-ers   op   locatie. Door   techniek   doordacht   en   op   strategische   plaatsen   in   te   zetten,   is in   één   oogopslag   te   zien   of   er   voldoende   BHV-ers   aanwezig   zijn. Daarnaast   kan   ook,   al   dan   niet   grafisch,   weergegeven   worden   waar deze   BHV-ers   zich   bevinden   en   zo   nog   adequater   bij   calamiteiten kunnen worden ingezet.

Bijlagen Ins & Outs

De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Tag & Tracing Solutions