Chemie
Terug naar Branches Terug naar Branches
BHV Management
Mensen   die   in   een   risicovolle   omgeving   werken   worden   blootgesteld   aan   gevaarlijke   situaties.   Door   het dragen van een pas met actieve RFID wordt een dimensie toegevoegd aan de reeds aanwezige beveiliging. Aanwezigheid-    en    locatie    detectie    zijn    hierin    essentiële    gegevens.    Binnen    de    (petro)chemie    is    een    sluitende aanwezigheidsregistratie   en   een   real-time   overzicht   van   aan-   en   afwezigen   bij   de   verzamelplaatsen   in   geval   van nood,   een   vereiste.   Met   behulp   van   handsfree,   actieve   RFID   technologie,   wordt   de   aanwezigheid   en   locatie   in gebouwen, silo's en op terreinen inzichtelijk gemaakt. Naast   een   verhoging   van   het   safety   &   security   niveau,   zijn   er   verschillende   Return   On   Investment   mogelijkheden. Denkt   u   bijvoorbeeld   aan   het   verminderen   van   het   benodigd   aantal   brandwachten   bij   een   productiestop   of   de eenvoudige controle van de facturen van contractanten met behulp van de aanwezigheid en tijdregistratie.

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Climax Molybdenum

Chemie
Terug naar Branches Terug naar Branches www.transquest.eu
BHV Management
Mensen     die     in     een     risicovolle     omgeving     werken     worden blootgesteld   aan   gevaarlijke   situaties.   Door   het   dragen   van   een   pas met   actieve   RFID   wordt   een   dimensie   toegevoegd   aan   de   reeds aanwezige beveiliging. Aanwezigheid-    en    locatie    detectie    zijn    hierin    essentiële    gegevens. Binnen   de   (petro)chemie   is   een   sluitende   aanwezigheidsregistratie   en een   real-time   overzicht   van   aan-   en   afwezigen   bij   de   verzamelplaatsen in   geval   van   nood,   een   vereiste.   Met   behulp   van   handsfree,   actieve   RFID technologie,   wordt   de   aanwezigheid   en   locatie   in   gebouwen,   silo's   en   op terreinen inzichtelijk gemaakt. Naast    een    verhoging    van    het    safety    &    security    niveau,    zijn    er verschillende   Return   On   Investment   mogelijkheden.   Denkt   u   bijvoorbeeld aan   het   verminderen   van   het   benodigd   aantal   brandwachten   bij   een productiestop     of     de     eenvoudige     controle     van     de     facturen     van contractanten met behulp van de aanwezigheid en tijdregistratie.

Climax Molybdenum

Tag & Tracing Solutions