Kantoren / (SEMI) Overheid
Terug naar Branches Terug naar Branches
BHV Management
TransQuest    heeft    samen    met    een    aantal    partners    een    smart    building    concept    ontwikkeld    voor    een milieubewuste, kosten- en ruimte besparende, veilige kantoor omgeving. ReQuest   het   facility,   safety   en   security   software   platform   van   TransQuest   is   uitermate   geschikt   om   informatie-   en gebouwgebonden   systemen   met   elkaar   te   laten   communiceren.   Met   behulp   van   de   handsfree   toegangscontrole   en aanwezigheidsregistratie ontstaat voor de gebruiker een vriendelijke en eenvoudig te beheren omgeving. Aangezien   het   handsfree   systeem   constant   de   locatiegegevens   van   personen   en   objecten   kent   biedt   dit   veel mogelijkheden voor het creëren van een optimale kantooromgeving. Met   de   komst   van   het   Nieuwe   Werken   worden   gebouwen   meer   en   meer   flexibel   ingezet.   Ondersteuning   daarbij   is het   werkplekbezettingsysteem,   waarmee   medewerkers   in   één   oogopslag   kunnen   zien   waar   vrije   werkplekken   zijn en de facilitair manager inzicht heeft in het gebruik en de benutting van de werkplekken. Naast   alle   besparingen   biedt   het   systeem   tevens   de   mogelijkheid   een   ‘open   karakter’   kantooromgeving   te   realiseren in combinatie met high security en zeer goed evacuatiemanagement..

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Accor Hotels

Heerema Kantoor

Kantoren / (SEMI) Overheid
Terug naar Branches Terug naar Branches www.transquest.eu
BHV Management
TransQuest   heeft   samen   met   een   aantal   partners   een   smart   building concept    ontwikkeld    voor    een    milieubewuste,    kosten-    en    ruimte besparende, veilige kantoor omgeving. ReQuest   het   facility,   safety   en   security   software   platform   van   TransQuest is   uitermate   geschikt   om   informatie-   en   gebouwgebonden   systemen   met elkaar     te     laten     communiceren.     Met     behulp     van     de     handsfree toegangscontrole   en   aanwezigheidsregistratie   ontstaat   voor   de   gebruiker een vriendelijke en eenvoudig te beheren omgeving. Aangezien    het    handsfree    systeem    constant    de    locatiegegevens    van personen   en   objecten   kent   biedt   dit   veel   mogelijkheden   voor   het   creëren van een optimale kantooromgeving. Met   de   komst   van   het   Nieuwe   Werken   worden   gebouwen   meer   en   meer flexibel   ingezet.   Ondersteuning   daarbij   is   het   werkplekbezettingsysteem, waarmee    medewerkers    in    één    oogopslag    kunnen    zien    waar    vrije werkplekken   zijn   en   de   facilitair   manager   inzicht   heeft   in   het   gebruik   en de benutting van de werkplekken. Naast   alle   besparingen   biedt   het   systeem   tevens   de   mogelijkheid   een ‘open   karakter’   kantooromgeving   te   realiseren   in   combinatie   met   high security en zeer goed evacuatiemanagement..

Accor Hotels

Heerema Kantoor

Tag & Tracing Solutions