Musea
Integratiemogelijkheden met bestaande systemen.
Signaleert wanneer een object ongeautoriseerd bewogen wordt;
Bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden ten behoeve van tracking, tracing en analyse mogelijkheden.
Lokaliseert personen en objecten in de verschillende zones; 
Biedt een volledig Security Management Systeem;
Stuurt deuren geautoriseerd en handsfree open;
Toont real-time elke individuele positie van elke tag;
Signaleert wanneer een object zonder eigenaar een zone passeert;
Richt camera’s op vooraf gedefinieerde coördinaten;
Terug naar Branches Terug naar Branches
BHV Management
Musea   stellen   zeer   specifieke   eisen   aan   beveiliging;   kunst   moet   immers   optimaal   toegankelijk   zijn,   maar ondertussen   ook   beschermd   worden   tegen   ontvreemding   en   beschadiging.   Collecties   wisselen,   tijdelijke tentoonstellingen en zalen die opnieuw ingericht worden. Het   TransQuest   systeem   stelt   u   in   staat   om   bewegingen   van   uw   kunststukken   gedetailleerd   te   signaleren.   In   geval van   een   buitensporige   beweging   wordt   een   alarm   gegenereerd.   De   bewegingen   die   niet   tot   een   alarm   hebben geleid, worden wel opgeslagen, zodat er altijd een analyse mogelijk is van deze bewegingen Het ReQuest Management Platform biedt musea de volgende mogelijkheden::

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

The Art of Securing Art

Rijks Museum

The art of securing art RFID is the answer to optimum museum security De kunst van het beveiligen van kunst RFID is de oplossing voor optimale museumbeveiliging L’art de protéger l’art RFID : la réponse à l’exigence de sécurité optimale des musées Die Kunst der Kunstsicherung RFID als Lösung für optimale Museumssicherheit
Musea
Integratiemogelijkheden met bestaande systemen.
Signaleert wanneer een object ongeautoriseerd bewogen wordt;
Bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden ten behoeve van tracking, tracing en analyse mogelijkheden.
Lokaliseert personen en objecten in de verschillende zones; 
Biedt een volledig Security Management Systeem;
Stuurt deuren geautoriseerd en handsfree open;
Toont real-time elke individuele positie van elke tag;
Signaleert wanneer een object zonder eigenaar een zone passeert;
Richt camera’s op vooraf gedefinieerde coördinaten;
Terug naar Branches Terug naar Branches www.transquest.eu
BHV Management
Musea    stellen    zeer    specifieke    eisen    aan    beveiliging;    kunst    moet immers     optimaal     toegankelijk     zijn,     maar     ondertussen     ook beschermd   worden   tegen   ontvreemding   en   beschadiging.   Collecties wisselen,   tijdelijke   tentoonstellingen   en   zalen   die   opnieuw   ingericht worden. Het    TransQuest    systeem    stelt    u    in    staat    om    bewegingen    van    uw kunststukken   gedetailleerd   te   signaleren.   In   geval   van   een   buitensporige beweging   wordt   een   alarm   gegenereerd.   De   bewegingen   die   niet   tot   een alarm   hebben   geleid,   worden   wel   opgeslagen,   zodat   er   altijd   een   analyse mogelijk is van deze bewegingen Het ReQuest Management Platform biedt musea de volgende mogelijkheden::

The Art of Securing Art

Rijks Museum

The art of securing art RFID is the answer to optimum museum security De kunst van het beveiligen van kunst RFID is de oplossing voor optimale museumbeveiliging L’art de protéger l’art RFID : la réponse à l’exigence de sécurité optimale des musées Die Kunst der Kunstsicherung RFID als Lösung für optimale Museumssicherheit
Tag & Tracing Solutions