Een selectie van onze referenties

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Een selectie van onze referenties
TransQuest    Tag    &    Tracing    Solutions    B.V.    is    een    Nederlandse organisatie    opgericht    in    2004.    Diverse    ontwikkelingen    op    het gebied    toegangsmanagement,    hebben    met    name    tot    het    grote succes    van    TransQuest    geleid.    Daarop    voortbordurend    zijn    in samenwerking    met    onze    kritische    eindgebruikers,    verschillende functionaliteiten ontstaan. Wij   bieden   u   een   volwaardig   gesprekspartner,   die   elke   case   volledig open-minded   zal   benaderen.   Het   is   niet   alleen   de   know-how,   die wij   zullen   toepassen,   maar   voornamelijk   de   know-why,   die   ons kenmerkt.   Met   een   deskundig   team   van      gedreven   ontwikkelaars   in eigen   huis,   worden   onwerkelijkheden   mogelijk   gemaakt   en   is   geen enkele     vraag     te     veel     gesteld.     Het     hedendaagse     ReQuest managementplatform   biedt   u   een   tal   van   functionaliteiten,   die   u inzicht geeft in de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie.
De   wereld   om   ons   heen   verandert   continu.   Het   managen   van   Safety &    Security    wordt    hierdoor    een    dynamisch    en    complex    proces. TransQuest   probeert   hierop   in   te   spelen   door   te   focussen   op   de nieuwste    ontwikkelingen    en    trends    en    zich    vandaag    voor    te bereiden   op   morgen.   “Niet   alleen   Know-How,   maar   voornamelijk Know-Why, is waar TransQuest voor staat!”
Visie
Missie
“TransQuest   wil   uw   Safety,   Security   en   uw   Business   naar   een   hoger niveau    brengen,    door    het    bieden    van    een    integrale    maatwerk oplossing aan de hand van de nieuwste technologieën”.
www.transquest.eu
Tag & Tracing Solutions