Scholen
Terug naar Branches Terug naar Branches Een schoolvoorbeeld  van security management Veiligheid Ún toegankelijkheid intelligent gecombineerd
BHV Management
Scholen   zijn   vaak   een   afspiegeling   van   de   maatschappij.   Een   van   de   belangrijkste   doelstellingen   het   creëren van een veilige leeromgeving waarin zowel medewerkers en studenten zich optimaal kunnen ontplooien. Uw   school   heeft   behoefte   aan   volledige   controle   over   hetgeen   er   op   de   campus   gebeurt,   zonder   dat   een   Fort   Knox of   een   Big   Brother   situatie   bestaat.   Dat   betekent   dat   registraties   en   detecties   zoveel   mogelijk   automatisch   (en gedragsonafhankelijk)    plaatsvinden.    Dit    wordt    veelal    gerealiseerd    door    de    inzet    van    de    speedgates    en    de tourniquets   bij   de   ingangen,   waarbij   medewerkers   en   studenten   zich   dienen   aan   te   melden   door   het   aanbieden   van de   pas.   Deze   actie   resulteert   niet   alleen   in   geautoriseerde   toegang   maar   ook   wordt   direct   de   aan-   en   afwezigheid vastgesteld.   Deze   informatie   is   essentieel   voor   de   ontruimings-   en   BHV   informatie   en   kan   aan   de   verschillende systeem gebruikers op verschillende manieren worden beschikbaar gesteld. Één   van   de   grote   voordelen   hierbij   is   dat   TransQuest   de   ontwikkeling   van   ReQuest   in   eigen   huis   verzorgt.   Hierdoor hebben   wij   niet   allen   de   kennis   van   de   software,   maar   zijn   wij   bijzonder   snel   in   staat   om   nieuwe   functionaliteiten aan   de   software   toe   te   voegen.   Het   software   platform   ReQuest   blijft   daardoor   continue   up   to   date   en   blijft   het   voor vele markten inzetbaar. Natuurlijk   betekent   een   dergelijk   aanpak   dat   het   ReQuest   software   platform   geen   belemmerende   factor   is   in   de uitvoering   van   toekomstige   activiteiten   of   gewenste   functionaliteiten.   Denk   hierbij   aan   zaken   als   assetmanagement voor   waardevolle   goederen   die   worden   gebruikt   bij   de   verschillende   praktijklokalen   of   aan   facilitaire   informatie omtrent het ruimte gebruik van lokalen, sanitaire voorzieningen en sociale ruimten.

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Schoolvoorbeeld

Scholen
Terug naar Branches Terug naar Branches www.transquest.eu

Locker systemen

BHV Management
Scholen   zijn   vaak   een   afspiegeling   van   de   maatschappij.   Een   van   de belangrijkste      doelstellingen      het      creëren      van      een      veilige leeromgeving     waarin     zowel     medewerkers     en     studenten     zich optimaal kunnen ontplooien. Uw   school   heeft   behoefte   aan   volledige   controle   over   hetgeen   er   op   de campus   gebeurt,   zonder   dat   een   Fort   Knox   of   een   Big   Brother   situatie bestaat.    Dat    betekent    dat    registraties    en    detecties    zoveel    mogelijk automatisch    (en    gedragsonafhankelijk)    plaatsvinden.    Dit    wordt    veelal gerealiseerd   door   de   inzet   van   de   speedgates   en   de   tourniquets   bij   de ingangen,   waarbij   medewerkers   en   studenten   zich   dienen   aan   te   melden door   het   aanbieden   van   de   pas.   Deze   actie   resulteert   niet   alleen   in geautoriseerde   toegang   maar   ook   wordt   direct   de   aan-   en   afwezigheid vastgesteld.   Deze   informatie   is   essentieel   voor   de   ontruimings-   en   BHV informatie     en     kan     aan     de     verschillende     systeem     gebruikers     op verschillende manieren worden beschikbaar gesteld. Één   van   de   grote   voordelen   hierbij   is   dat   TransQuest   de   ontwikkeling   van ReQuest   in   eigen   huis   verzorgt.   Hierdoor   hebben   wij   niet   allen   de   kennis van    de    software,    maar    zijn    wij    bijzonder    snel    in    staat    om    nieuwe functionaliteiten   aan   de   software   toe   te   voegen.   Het   software   platform ReQuest    blijft    daardoor    continue    up    to    date    en    blijft    het    voor    vele markten inzetbaar. Natuurlijk    betekent    een    dergelijk    aanpak    dat    het    ReQuest    software platform   geen   belemmerende   factor   is   in   de   uitvoering   van   toekomstige activiteiten   of   gewenste   functionaliteiten.   Denk   hierbij   aan   zaken   als assetmanagement   voor   waardevolle   goederen   die   worden   gebruikt   bij   de verschillende   praktijklokalen   of   aan   facilitaire   informatie   omtrent   het ruimte gebruik van lokalen, sanitaire voorzieningen en sociale ruimten.

Schoolvoorbeeld

Een schoolvoorbeeld  van security management Veiligheid Ún toegankelijkheid intelligent gecombineerd
Tag & Tracing Solutions