Je bent hier:

Branches TransQuest

TransQuest voor de food branche

Het grote consumenten bereik, kwetsbare producten, voedselveiligheid, imago schade en regelgeving (bijv. Food Defense) maakt dat opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan de beveiliging van de terreinen van de leveranciers.

Vaak leidt dit tot kosten bij leveranciers die op geen enkele wijze zijn te verhalen bij de opdrachtgever. Het negeren van deze eis kan zelfs leiden tot uitsluiting en omzetverlies. Wanneer beveiliging van de buitenschil gecombineerd kan worden met tijdregistratie, zelfs op projectniveau, bent u in staat het noodzakelijke met het nuttige te verenigen.

Door de inzet van het software platform ReQuest bent u in staat om, maximaal rekening houdend met de wet- en regelgeving, uw toegangscontrole en tijdregistratie optimaal en gedetailleerd in te regelen. U kunt alle automatisch gegenereerde data eenvoudig presenteren en verregaande analyses uit te voeren.

Het ReQuest Management Platform biedt u de volgende mogelijkheden

 • Inzicht in werkelijk besteedde tijd van uitzendkrachten;
 • Niet afhankelijk van klokgedrag van medewerkers;
 • Real-time inzicht in productiebezetting;
 • Combinatie tussen beveiliging (klanteis) en tijdregistratie;
 • Overzicht in terecht/onterecht afwezig;
 • Real-time aanwezigheidslijst (in geval van calamiteit);
 • Inzicht in directe en indirecte productie uren;
 • Real-time inzicht in elke individuele positie van een tag;
 • Handsfree gebruik van de pas (hygiënisch);
 • Duidelijk onderscheid in autorisaties van medewerkers.

TransQuest en de musea branche

Musea stellen zeer specifieke eisen aan beveiliging; kunst moet immers optimaal toegankelijk zijn, maar ondertussen ook beschermd worden tegen ontvreemding en beschadiging. Collecties wisselen, er zijn tijdelijke tentoonstellingen en zalen worden opnieuw ingericht.

Het TransQuest systeem stelt u in staat om bewegingen van uw kunststukken gedetailleerd te signaleren. In geval van een buitensporige beweging wordt een alarm gegenereerd. De bewegingen die niet tot een alarm hebben geleid, worden wel opgeslagen zodat er altijd een analyse mogelijk is van deze bewegingen.

Het ReQuest Management Platform biedt musea de volgende mogelijkheden:

 • Lokaliseert personen en objecten in de verschillende zones;
 • Biedt een volledig Security Management Systeem;
 • Stuurt deuren geautoriseerd en handsfree open;
 • Toont real-time elke individuele positie van elke tag;
 • Signaleert wanneer een object zonder eigenaar een zone passeert;
 • Richt camera’s op vooraf gedefinieerde coördinaten;
 • Integratiemogelijkheden met bestaande systemen.
 • Signaleert wanneer een object ongeautoriseerd bewogen wordt;
 • Bevat uitgebreide rapportagemogelijkheden ten behoeve van tracking, tracing en analysemogelijkheden.

TransQuest en de port security branche

De steeds strenger wordende wet- en regelgeving in internationale havens en een toename van de beveiligingsrisico’s maken uw security beleid van steeds groter belang.

TransQuest ontwikkelde een ISO-28000-compliant security management systeem wat voornamelijk ingezet kan worden in grote en complexe logistieke operaties. Belangrijk in Supply Chain Security is de integratie met andere systemen. Hierdoor ontstaat voor de afhandeling van het vrachtverkeer een gestroomlijnde doorvoer.

Het Security Management Platform ReQuest:

 • Bevat uitgebreide rapportagemogelijkheden ten behoeve van tracking, tracing en analysemogelijkheden;
 • Lokaliseert personen en objecten in de verschillende zones;
 • Registreert werktijden;
 • Stuurt deuren geautoriseerd open;
 • Toont real-time elke individuele positie van elke tag;
 • Heeft een volledig geïntegreerd video management systeem;
 • Maakt gebruik van hoogwaardige camera’s;
 • Voorziet in een (sluitende) aanwezigheidsregistratie;
 • Heeft uitgebreide contractors- en registratiemogelijkheden.

TransQuest voor de gezondheidszorg branche

Het ReQuest systeem van TransQuest is uitermate geschikt voor diverse toepassingen binnen de gezondheidszorg.

Zo wordt het mogelijk  om binnen één systeem een groot aantal functionaliteiten te combineren:

 • Toegangscontrole
 • Dwaaldetectie;
 • Tracking & Tracing van medische apparatuur;
 • Optimaliseren van de inzet van (medische) materialen;
 • Snellere roulatie sets operatie kamer en vermindering voorraden;
 • Controle onderhoud;
 • Beveiliging voorraad/medicijnkamers;
 • Patiënt identificatie en lokaliseren;
 • Koppeling EPD met een snellere en complete facturatie.

TransQuest voor de ndustrie

Het TransQuest systeem stelt u in staat om bewegingen van uw kunststukken gedetailleerd te signaleren. In geval van een buitensporige beweging wordt een alarm gegenereerd. De bewegingen die niet tot een alarm hebben geleid, worden wel opgeslagen zodat er altijd een analysemogelijk is van deze bewegingen.

TransQuest is tevens in staat om integraties met uw ERP systeem te realiseren en beschikt over de kennis om klant specifieke wensen in een werkende oplossing om te vormen! Daarbij levert TransQuest alle functionaliteiten om een passende totaaloplossing voor iedere organisatie samen te stellen:

Het ReQuest Management Platform biedt musea de volgende mogelijkheden:

 • Toegangscontrole;
 • Tijdregistratie;
 • Verrekenen van uren op afdelingen en eventueel op orders;
 • Beveiliging van apparatuur;
 • Monitoren van apparaten;
 • Beveiliging van bv. heftrukgebruik;
 • Early warning systemen;
 • Aanwezigheidsregistratie;
 • Logistieke projecten;

TransQuest voor de chemie sector

Mensen die in een risicovolle omgeving werken worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Door het dragen van een pas met actieve RFID wordt een dimensie toegevoegd aan de reeds aanwezige beveiliging.

Aanwezigheid- en locatiedetectie zijn hierin essentiële gegevens. Binnen de (petro)chemie is een sluitende aanwezigheidsregistratie en een real-time overzicht van aan- en afwezigen bij de verzamelplaatsen in geval van nood, een vereiste. Met behulp van handsfree, actieve RFID technologie, wordt de aanwezigheid en locatie in gebouwen, silo’s en op terreinen inzichtelijk gemaakt.

Naast een verhoging van het safety & security niveau, zijn er verschillende return on investment mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan het verminderen van het benodigd aantal brandwachten bij een productiestop of de eenvoudige controle van de facturen van contractanten met behulp van de aanwezigheid en tijdregistratie.

TransQuest voor kantoren / (semi)overheid
TransQuest heeft samen met een aantal partners een smart building concept ontwikkeld voor een milieubewuste, kosten- en ruimtebesparende, veilige kantooromgeving.

ReQuest het facility, safety en security software platform van TransQuest is uitermate geschikt om informatie- en gebouwgebonden systemen met elkaar te laten communiceren. Met behulp van de handsfree toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie ontstaat voor de gebruiker een vriendelijke en eenvoudig te beheren omgeving.

Aangezien het handsfree systeem constant de locatiegegevens van personen en objecten kent biedt dit veel mogelijkheden voor het creëren van een optimale kantooromgeving.

Met de komst van het Nieuwe Werken worden gebouwen meer en meer flexibel ingezet. Ondersteuning daarbij is het werkplekbezettingsysteem, waarmee medewerkers in één oogopslag kunnen zien waar vrije werkplekken zijn en de facilitair manager inzicht heeft in het gebruik en de benutting van de werkplekken.

Naast alle besparingen biedt het systeem tevens de mogelijkheid een kantooromgeving met een ‘open karakter’ te realiseren in combinatie met high security en zeer goed evacuatiemanagement..

TransQuest en de logistiek branche

TransQuest weet wat er voor uw logistieke organisatie belangrijk is en levert doordachte oplossingen om uw organisatie maximaal te ondersteunen in het logistieke proces. Door inzet van het software platform ReQuest en verschillende technieken weet TransQuest uw logistieke organisatie optimaal te ondersteunen in beveiliging, safety en tracking & tracing.

Request Management Platform:

 • Lokaliseert personen / objecten in de verschillende zones;
 • Voorziet in een (sluitende) aanwezigheidsregistratie;
 • Stuurt deuren geautoriseerd open;
 • Toont real-time elke individuele positie van elke tag;
 • Registreert werktijden;
 • Heeft een volledig geïntegreerd video management systeem;
 • Beveiliging van bijvoorbeeld heftrukgebruik;
 • Bevat uitgebreide rapportagemogelijkheden ten behoeve van tracking, tracing en analysemogelijkheden;
 • Draagt bij aan het realiseren van een verbeterd bedrijfsrendement.

TransQuest en scholen

Scholen zijn vaak een afspiegeling van de maatschappij. Een van de belangrijkste doelstellingen het creëren van een veilige leeromgeving waarin zowel medewerkers en studenten zich optimaal kunnen ontplooien.

Uw school heeft behoefte aan volledige controle over hetgeen er op de campus gebeurt, zonder dat een Fort Knox of een Big Brother situatie bestaat. Dat betekent dat registraties en detecties zoveel mogelijk automatisch (en gedragsonafhankelijk) plaatsvinden. Dit wordt veelal gerealiseerd door de inzet van de speedgates en de tourniquets bij de ingangen, waarbij medewerkers en studenten zich dienen aan te melden door het aanbieden van de pas. Deze actie resulteert niet alleen in geautoriseerde toegang maar ook wordt direct de aan- en afwezigheid vastgesteld. Deze informatie is essentieel voor de ontruimings- en BHV informatie en kan aan de verschillende systeemgebruikers op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld.

Één van de grote voordelen hierbij is dat TransQuest de ontwikkeling van ReQuest in eigen huis verzorgt. Hierdoor hebben wij niet alleen de kennis van de software, maar zijn wij bijzonder snel in staat om nieuwe functionaliteiten aan de software toe te voegen. Het software platform ReQuest blijft daardoor continue up to date en blijft het voor vele markten inzetbaar.

Natuurlijk betekent een dergelijk aanpak dat het ReQuest software platform geen belemmerende factor is in de uitvoering van toekomstige activiteiten of gewenste functionaliteiten. Denk hierbij aan zaken als assetmanagement voor waardevolle goederen die worden gebruikt bij de verschillende praktijklokalen of aan facilitaire informatie omtrent het ruimtegebruik van lokalen, sanitaire voorzieningen en sociale ruimten.

TransQuest en de branche voor detentie

TransQuest levert diverse systemen voor Penitentiaire Inrichtingen.

Dit omvat de volgende voordelen:

 • Toegangscontrole;
 • Bewaking van routes door het gebouw;
 • Registratie van deelname aan activiteiten en doktersbezoeken;
 • Tracking & Tracing van gedetineerden (tot op cel en bed niveau);
 • Persoonsbeveiligingssystemen voor de bewakers;
 • Identificatie voor betaaldiensten zoals telefonie en gevangeniswinkel, etc.