Disclaimer TransQuest

Door gebruik van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden en mededelingen in onderstaande disclaimer.

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V. (TransQuest) besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de volledigheid en juistheid van de informatie niet garanderen. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn maar de gebruiker moet zich er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. TransQuest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Het is mogelijk dat via de site van TransQuest toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. TransQuest kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

De volledige website is het exclusieve (intellectueel) eigendom van TransQuest, tenzij anders vermeld. TransQuest behoudt zich het auteursrecht voor op de via deze website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van TransQuest openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd voor commerciële doeleinden. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

TransQuest garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de inhoud van deze website en eventuele bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend. Alle aansprakelijkheden daartoe worden uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de website van TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.