Je bent hier:

Toegangscontrole

Als organisatie wil je graag dat je medewerkers en bedrijfsinventaris veilig zijn. Dat kun je realiseren door de toegang te beheren met een systeem voor toegangscontrole. Hiermee controleer je eenvoudig wie wanneer toegang heeft tot het terrein (bij de slagboom) en binnen het gebouw.

Toegangsbeheer

Toegangscontrole of beter gezegd toegangsmanagement beschermt uw mensen, assets en resources tegen ongeoorloofde toegang. U bepaalt wie, wanneer, hoelang en onder welke voorwaarden toegang mag krijgen tot uw locatie.

Een toegangscontrolesysteem is daarnaast een verzamelpunt van informatie dat u in geval van een calamiteit de juiste informatie over de aanwezigheid van personen geeft. Hetzelfde toegangscontrolesysteem biedt u de mogelijkheid kosten te besparen op het gebruik van de locatie zoals energie, elektriciteit en schoonmaak. Met het door TransQuest in eigen huis ontwikkelde ReQuest software platform heeft u een tool in handen dat ondersteuning biedt aan het beleid en de procedures die u als organisatie heeft opgesteld.

Bezoekersmanagement

Gastvrij, maar wel gecontroleerd. Een dilemma waarin elke organisatie zich herkent. TransQuest ondersteunt haar relaties met bezoekersregistratie waarbij uw bezoekers vriendelijk en professioneel ontvangen worden en ú voldoet aan de geldende wet- & regelgeving.

Bezoekers dienen, hoewel gecontroleerd, op een eenvoudige en vriendelijke wijze ontvangen te worden. Een heldere registratie dwingt ook respect af bij uw bezoeker. Immers, u beschermt uw proces op een professionele wijze en, in geval van een calamiteit, weet de bezoeker dat hij is geregistreerd.

Contractor management

Vandaag de dag ervaren wij dat veel organisaties beleid en procedures hebben opgesteld om toegangsrechten te kunnen bepalen voor personen die gebouwen of terreinen willen betreden. De procedures staan vaak op papier of worden via e-mailverkeer bepaald. Het invoeren van de toegangsrechten wordt veelal handmatig gedaan door security of facilitaire medewerkers binnen het toegangscontrolesysteem. De efficiency, maar zeker de compliancy van dergelijke processen wordt steeds vaker een belangrijk issue. Immers het eigen (toegangs)beleid, maar ook het beleid van de wetgever hebben hierop steeds meer invloed. De wetgever hanteert in sommige gevallen zelfs zeer hoge boetes als niet aan de juiste regelgeving wordt voldaan. Het door TransQuest in eigen huis ontwikkelde ReQuest software platform bevat een workflow waarmee in combinatie met procesgerelateerde issues, invulling gegeven wordt aan enerzijds een gastvrij karakter en anderzijds voldoet aan wet- en regelgeving.

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over de oplossingen van TransQuest.

Contactformulier


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.