Toegangscontrolesysteem

Een toegangscontrolesysteem zorgt voor optimale veiligheid van de medewerkers én inventaris van een organisatie. TransQuest biedt een gastvrij toegangscontrolesysteem dat voldoet aan wet- en regelgeving.

Hoe werkt ons toegangscontrolesysteem?

Ons toegangscontrolesysteem bestaat uit ons softwarepakket en de RFID-techniek.

In onze software stelt u in wie, waar en wanneer naar binnen mag. Dit wordt gecontroleerd door middel van passen of druppels met RFID. Door een unieke code per persoon wordt met deze techniek bij de lezers afgelezen of een persoon bevoegd is om een ruimte te betreden. Dit maakt het mogelijk om de toegang rondom en binnen het pand te managen.

Toegangscontrolesysteem beschermt tegen ongeoorloofde toegang

Een toegangscontrolesysteem beschermt uw mensen, assets en resources tegen ongeoorloofde toegang. Daarnaast zorgt een toegangscontrolesysteem ervoor dat er informatie verzameld is in geval van een calamiteit. Op deze manier heb je op dat cruciale moment de juiste informatie over de aanwezigheid van personen in uw organisatie.

Toegangsrechten eenvoudig instellen in toegangscontrolesyteem

Pas toegangsrechten eenvoudig en snel toe in ons toegangscontrolesysteen. Wie mag wat betreden? Tegenwoordig leggen organisaties toegangsrechten veelal vast in beleid en procedures. Deze toegangsrechten worden handmatig ingevoerd door medewerkers van een organisatie en vervolgens op papier of via e-mail bepaald. Over de efficiency en compliancy van deze aanpak valt veel te zeggen.

TransQuest biedt een in eigen huis ontwikkelde ReQuest software platform dat een workflow bevat waarbij enerzijds sprake is van een gastvrij karakter en anderzijds voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.

  • Bescherm uw mensen, assets en resources tegen ongeoorloofde toegang
  • Gastvrij, maar wel gecontroleerd
  • Volledige informatie in het geval van calamiteiten

Benieuwd wat TransQuest voor u kan betekenen?

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over de oplossingen van TransQuest.

    Contactformulier


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy Terms of Service apply.